Takas kapatma ile yapılmış olan takaslara ait mutabakat ve kapatma işlemlerini yapabilir. Ürün bazında mutabakat yapabilir ve takas raporlarından alacak – borç bakiye takibi yapabilirsiniz.

Takaskapatma